Waiting to print

Prace oczekujące na druk

  • Zawartość makroelementów w ziarnie pszenżyta ozimego w zależności od wybranych elementów agrotechniki – Bogusława Jaśkiewicz, Monika Jasińska
  • Visible and near-infrared spectroscopy in Poland: from the beginning to the Polish Soil Spectral Library Guillaume Debaene
  • Productivity and water use efficiency of maize for grain in long term field experiments – Agnieszka Rutkowska
  • Production, use and efficiency of utilising grains of various cereal species as feed resources for poultry production – Marcin Różewicz
  • Inhibition of Rumex crispus L. seed germination under natural solar radiation conditions – Andrzej Doroszewski, Tytus Berbeć
  • A short review of health benefits and nutritional values of mung bean in sustainable agriculture – Mohamad Hesam Shahrajabian, Wenli Sun, Qi Cheng
  • Obtaining and cytometric evaluation of interspecific F1 hybrids Nicotiana tabacum x N. africana – Anna Depta, Teresa Doroszewska
  • Biologiczne wiązanie N2, bakterie symbiotyczne roślin bobowatych w glebach Polski i oszacowywanie ich liczebności – Stefan Martyniuk
  • Diversity of crop species in various types of farms – Adam Harasim